Novemberfelten 2011I år ble novemberfelten skutt i Slydalen lørdag den 19. november. Forholdene var nær optimale, det var vinnstille og godt vær. Lysforholdene varierte litt, og det var blitt ganske mørkt da det siste laget skjøt, men slikt må en regne med så sent på året. Oppmøtet var omtrent som forventet, ti skyttere og et par tilskuere hadde møtt opp.


Resultater:

Finfelt:
Kjetil Jørgensen 87 poeng
Håkon Jørgensen 72 poeng
Vegar Larsen 71 poeng
Tore Halse 67 poeng
Hallgeir Pedersen 65 poeng
Ingvar Rist Bogetveit 65 poeng
Tor Olsen 62 poeng
Kato Berg 59 poeng
Bjørnar Ulriksen 54 poeng
Hartvig Magnus Sverdrup Brutt

Grovfelt:
Kjetil Jørgensen 77 poeng
Tore Halse 47 poeng

Revolverfelt:
Kjetil Jørgensen 81 poeng
Hartvig Magnus Sverdrup 60 poeng
Hallgeir Pedersen 59 poeng
Ingvar Rist Bogetveit 30 poeng

Militærfelt
Kjetil Jørgensen 74 poeng
Hartvig Magnus Sverdrup 73 poeng
Hallgeir Pedersen 55 poeng
Tore Halse 54 poeng
Ingvar Rist Bogetveit 52 poeng
Tor Olsen 47 poeng
Vegar Larsen 45 poeng
Kato Berg 42 poeng