Bygging av ny pistolbane i Slydalen

Her vil det bli lagt ut informasjon ettersom arbeidet frem mot byggingen av pistolbane i Slydalen skrider frem.