Nedlastinger

Her ligger noen nyttige nedlastinger. For å lese disse trengs et program som kan lese .pdf-filer, for eksempel Adobe Reader som kan lastes ned gratis fra adobe.com.


- Teknisk reglement, alle skytegrener, ajour 2010.
- Reglement for pistolskyting, internasjonale grener, ajour 2010.
- Reglement for pistolskyting, nasjonale grener, ajour 2010.
- Skytereglement for Norsk Svartkruttunion, ajour 2010.

- LOV 1961-06-09 nr 01: Lov om skytevåpen og ammunisjon m.v. (våpenloven).
- FOR 2009-06-25 nr 904: Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (våpenforskriften).